Rozwijanie kompetencji czytelniczych

W związku ze spadającą liczba osób czytających książki, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie podjęli działania mające na celu propagowanie czytelnictwa. Celem było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, zachęcenie dzieci
i młodzieży do sięgania po książki i uświadomienie im wynikających z tego korzyści.

Rozpowszechnianie czytelnictwa było prowadzone w różnorodny sposób. W SP
w Troszynie i Grabówku zorganizowano spotkania dla rodziców i nauczycieli nt. Wpływu czytania na rozwój dziecka. Z informacji zwrotnych wiadomo, iż wielu rodziców korzysta
z przekazanej przez wiedzy, a wychowawcy okazują zainteresowanie tematyką wielozmysłowego wspomagania procesu czytelnictwa.

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi  i terapeuta SI przeprowadzili również szereg zajęć warsztatowych obejmując nimi ok. 800 uczniów. Były to m.in.: zachęcający do czytelnictwa „ Trening uważności” w SP w Troszynie, „Książka jako ważne źródło dodatkowych informacji” w SP w Grabówku,  Kuninie i Pasiekach oraz „ Kubuś Puchatek , mądry miś o małym rozumku” w SP w Goworowie, Grabówku, Olszewie-Borkach i Nowej Wsi.

W Punkcie PP-P w Czerwinie pracownicy, nawiązując do akcji poszerzania czytelnictwa, zaproponowali dzieciom czytanie wierszy Marii Konopnickiej oraz Jerzego Ficowskiego poświęconych  tematyce Świąt Wielkiejnocy. Okazało się, że wiedza uczestników w tym zakresie  jest niemała, toteż świetnie radzili sobie z zadawanymi im zagadkami.

W świetlicy socjoterapeutycznej TPD w Olszewo – Borkach  omówiono
z wykorzystaniem  prezentacji multimedialnej „Historię powstania książki”. Następnie dzieci tworzyły „Regulamin poszanowania książek”.

W Przedszkolu Samorządowym w Goworowie oraz w Szkole Podstawowej
w Szczawinie  dzieci słuchały bajek, wierszy i rymowanek o zwierzętach żyjących w polskich lasach, naśladowały odgłosy zwierząt, opisywały ich wygląd.

Natomiast w czasie ferii zimowych, dzieci zachęcone przez logopedę, codzienne wypożyczały książki  z biblioteki w OB interesujące  je książki, które wspólnie czytali, odpowiadali na pytania do tekstu i tworzyli ilustracje.

W niektórych placówkach odbyły się zajęcia z  bajkoterapii, w czasie których uczniowie z wspólnie z psychologiem rozmawiali na temat bajek. Prowadząca czytała bajkę o Słowiku Jasiu, a następnie omawiała z dziećmi poszczególne zachowania występujących tam bohaterów. Dzieci miały możliwość posłuchania odgłosów różnych ptaków oraz narysowania obrazka pokazującego swoją własną mocną stronę.

Na temat korzyści wynikających z czytania przeprowadzono również zajęcia w Technikum ZSP w Goworowie.

Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzieci i młodzież wychodziły zadowolone i chętne do kolejnych takich zajęć.

 

Skip to content