Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała…
5 listopada 2017
Show all

Błędy wychowawcze

W dniu 10.12.2015 r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Olszewie – Borkach odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III nt. ,,Świadome rodzicielstwo. Najczęstsze błędy wychowawcze popełniane przez dobrych rodziców.”  Zagadnienie błędów wychowawczych zostało przedstawione w kontekście koncepcji Steede’a. Szczegółowo omówiono najczęstsze błędy wychowawcze popełniane przez rodziców, pokazano jaki mają one wpływ na funkcjonowanie rodziny, a także jak unikać popełniania tych błędów w procesie wychowawczym. Przekazane treści poparto przykładami z praktyki. Niewłaściwie, z wychowawczego punktu widzenia, zachowania są zwykle nieświadomie powielane i bardzo podobne u wielu rodziców. Aby móc poprawić swoje rodzicielskie kompetencje należy uważnie się sobie przyjrzeć. Poznanie swoich mocnych i słabych stron jako rodzica pozwala zidentyfikować, jakie popełnia się błędy, a co za tym idzie, daje szansę na ich wyeliminowanie. Dlatego też rodzicom/opiekunom, którzy są zainteresowani zgłębieniem powyższego tematu polecam książkę ,,10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców” K. Steede.

Psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie Ewelina Kossakowska

Serdecznie dziękuję Pani Jolancie Rostkowskiej- Dyrektor Szkoły Podstawowej w O-B za zaproszenia,
a rodzicom za udział w spotkaniu.