Wizyta w Brygadzie Pancernej w Wesołej
11 maja 2016
Konkurs „Cogito Ergo Sum 2016”
13 czerwca 2016
Show all

Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień

Przełom XX i początek XXI wieku to okres, w którym nastąpił duży przeskok cywilizacyjny. Zmianie uległy również wartości społeczne, zwiększył się konsumpcyjny styl życia,  a obniżyła się ilość i jakość relacji społecznych oraz rodzinnych. Powstała także nowa grupa uzależnień, zwanych uzależnieniami behawioralnymi.  Zwiększył się procent młodzieży uzależnionej. Dlatego psycholodzy i pedagodzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie w kwietniu i maju b.r. wspomagali w procesie wychowawczym nauczycieli prowadząc zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień. Warsztaty dla uczniów oraz spotkania z rodzicami  prowadzone były w szkołach podstawowych, gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych. Łącznie uczestniczyło w nich 370 uczniów oraz 70 rodziców.

Psycholog-Alina Żmudzińska prowadziła zajęcia w  klasach III Gimnazjum w Czerwinie oraz w Zespole Szkół Powiatowych w Czerwinie. Uczniowie dowiedzieli się jakie są indywidualne i społeczne skutki uzależnień od alkoholu, narkotyków i dopalaczy /zdrowotne, fizyczne, psychiczne, ekonomiczne/,  a także innych uzależnień np. od  gier, hazardu itp. Zastanawiali się nad czynnikami ryzyka i mechanizmami powstawania uzależnień oraz sposobami zapobiegania różnego typu uzależnieniom chemicznym, behawioralnym. Zajęciach  były prowadzone metodą mini wykładu, burzy mózgów, swobodnej rozmowy, a także wymiany obserwacji i doświadczeń. Psycholog Ewelina Kossakowska przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Grabówku prelekcję dla rodziców nt. „Skutecznej ochrony dzieci w internecie. Celem  było uświadomienie zagrożeń wynikających  z korzystania z sieci przez dzieci, wskazanie sposobów kontrolowania bezpiecznego korzystania z sieci oraz podkreślenie roli rodzica w skutecznej ochronie dzieci oraz wyzwań jakie przed nimi stoją. Natomiast w Gimnazjum w Olszewie – Borkach przeprowadziła prelekcję dla rodziców nt. Uzależnień behawioralnych i chemicznych. W czasie spotkania rodzice zdobyli wiedzę na temat uzależnień oraz ich szkodliwego wpływu na organizm młodego człowieka. Zwróciła również uwagę na sygnały ostrzegawcze oraz zachowania, które powinny zaniepokoić rodzica. Omówiła sposoby postępowania w przypadku podejrzenia uzależnienia u dziecka. Oprócz spotkań z rodzicami prowadziła zajęcia warsztatowe dla kl. III Gimnazjum w O-B  z zakresu profilaktyki palenia papierosów, w trakcie których uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach wynikających z palenia papierosów i ich szkodliwego wpływu na organizm człowieka. Podczas zajęć z pedagogiem Marzeną Żochowską uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie  uświadamiali sobie co jest przedmiotem uzależnienia oraz utrwalali wiadomości dotyczące przyczyn oraz cech i objawów świadczących o problemach z nałogami. Natomiast Uczniowie Szkół Podstawowych w Nowej Wsi, Olszewie-Borkach i Goworowie wzięli udział w zajęciach o charakterze warsztatowym, których wiodący temat brzmiał: „Istota uzależnienia. Wybieram zdrowie czy nałogi”. Głównym celem było propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień chemicznych i behawioralnych oraz uświadomienie uczniom własnej odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia. W trakcie spotkań uczniowie uczyli się rozpoznawać przyczyny i objawy uzależnień oraz ćwiczyli jak asertywnie reagować na próby namawiania ich  do sięgania po używki. W/w zajęcia wysoko ocenili uczniowie i ich rodzice.

Skip to content