Zarządzenie nr 29/2020
5 maja 2020
Rozstrzygnięcie konkursu pt:  ,,BAJECZNIE W DOMU”
19 czerwca 2020
Show all

KONKURS PLASTYCZNY ,,BAJECZNIE W DOMU”

Regulamin

KONKURS „BAJECZNIE W DOMU”

dla dzieci w wieku 3-6 lat z terenu gmin:

Olszewo-Borki, Goworowo, Rzekuń, Troszyn i Czerwin.

 

                  Organizatorzy:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwinie

Gminna Biblioteka Publiczna w Olszewie-Borkach

 

Cele konkursu:

 1. Popularyzowanie wartości czytelnictwa w powiązaniu z akcją „Bajecznie w domu”: promocja aktywności czytelniczej oraz propagowanie idei wspólnego (z udziałem całej rodziny) czytania dzieciom. 
 2. Kształtowanie relacji i więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania konkursowego.
 3. Pogłębienie wiedzy dzieci na temat bajek, w tym zwrócenie uwagi na wartości zawarte w tych utworach.
 4. Rozbudzanie inwencji twórczej uczestników i poczucia radości z tworzenia – działania plastycznego.
 5. Pogłębianie zainteresowania społeczności lokalnej ofertami placówek: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie  i  Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach.
 6. Promocja utworów polskiej literatury dla dzieci wybranych autorów: Ewy Szelburg – Zarembiny: „Bajka o gęsim jaju, raku Nieboraku, kogucie Piejaku, kaczce Kwaczce, kocie Mruczku i o psie kruczku” oraz Janiny Porazińskiej:  „Szewczyk Dratewka”).

Zadanie konkursowe:

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat z terenu gmin:  Olszewo-Borki, Goworowo, Rzekuń, Troszyn i Czerwin. Dzieci mogą wykonać pracę samodzielnie jak też  z udziałem rodziców, rodzeństwa,  dziadka  lub babci. Tematyka pracy do wyboru:  „ Moja ulubiona bajka” albo „Moja ulubiona postać z bajki”. Ilustracje powinny dotyczyć  bajek przeczytanych w domu (z udziałem członków rodziny). Technika pracy – dowolna.

 

Warunki konkursu:

 1. Pracę plastyczną należy wykonać w domu i udostępnić ją pocztą e-mailową lub telefonem komórkowym w formie zdjęcia /scanu. Należy dołączyć metryczkę: imię i nazwisko autora, grupa/klasa, wiek, udział członków rodziny w tworzeniu pracy (wymienić w formie:  tata, mama, rodzeństwo, dziadkowie).
 2. Scany lub fotografie prac wraz z metryczką należy przesłać do dnia 05 czerwca 2020 na adres: biuro@poradniawczerwinie.edu.pl Ponadto prosimy o dołączenie  karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (załączniki do regulaminu).
 3. Nadesłanie prac jest równoważne z wyrażeniem zgody na: przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz opublikowanie prac na stronach internetowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach.
 4. W konkursie nie będą brane pod uwagę prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem.
 5. W dniu 10 czerwca 2020r. komisja w składzie: pracownicy Poradni pani Patrycja Potrykus – Grochowina, pani Marta Iwaniuk i Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach pani Elżbieta Nakielska dokonają wyłonienia wysoko ocenionych  prac, które zostaną oznaczone numerami i wyeksponowane na stronach internetowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie i Gminnej Bibliotece Publicznej w Olszewie-Borkach do dnia 15 czerwca 2020r.
 6. Kryteria oceny prac:
 • zgodność z regulaminem konkursu,
 • pomysłowość i inwencja twórcza,
 • dobór środków plastycznych lub innych materiałów,
 • estetyka wykonania pracy.
 1. Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Patrycja Potrykus-Grochowina i Marta Iwaniuk – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwinie, telefon do kontaktu: 29 761-90-42

 

Materiały do konkursu:

oswiadczenia i karty zgloszen do konkursu

link video 1

link video 2